Hemsidan  Curriculum Vitae    Samlingen  Foto-Album  Links   Kontakt

Gibeon järn-nickel meteorit.

"klicka" för mera info

Vad är en meteorit?
En meteorit är ett föremål som har från himmelen trängt sig in i jordens atmosfär och landat på marken. Detta materials ålder är ca 4 miljarder år. Ursprunget är från en söndrig asteroid (en del av den förstörda "planetens hjärta"). Största delen av meteoroiderna som träffar jordens atmosfär brinner så det inte blir någonting kvar av dem, men de som väger över 1 kg kan klara sig hela.

Fyndet är gjort i Namibien (Södra Afrika).
Den första västerlänningen som fann denna meteorit var den Engelske kaptenen, utforskingsresenären Sir James E. Alexander. De lokala Nama-stammens medlemmar (från Kalahari-öknen) kännde till detta material långt före Engelsmannen; de tillverkade verktyg och vapen av den.

Sammansättning
Sammansättningen av Gibeonen är huvudsakligen järn, andra grundämnen är nickel, kobolt, fosfor, koppar och krom.

Meteoritens igenkänning
Denna meteorit är i dens ursprungliga, väldigt oregulära form, och den kan lätt igenkännas av dens smultna yttersta "skal", vilken har formats då den trängde in i atmosfären.

ytan är täckt av ett tunnt rostlager, ett "skinn"

På bilden ser vi en förstorning på det yttersta smultna ytan.

 

Widemannstätten figurerna
Med hjälp av forskingsmetoder har Gibeon-meteoritens ålder bestämts vara ca 4 miljarder år. Den har bildats ungefär samma tid som vårt solsystem. Detta forskingsresultat bekräftas av teorin om Widemannstättens figurernas uppkomst. Dessa figurer framträder i nästan alla Gibeon-meteoriter som är oktaedriter.

Hur har figurerna uppkommit och hur har de behandlats fram?
Då Gibeon oktaedriten sågas, slipas och etsas med syra, så framkallar man en lamellstruktur, en 3-figurerad modell som kallas Widemannstätten-figurerna. Dessa figurer kan ej förfalskas eller tillverkas syntetiskt. Då man ser dessa figurer kan man vara säker på att materialet är äkta. Widemannstätten figurerna utvecklats i nästan 0-gravitation, i extremt kalla förhållanden, där förkylningen har skett ca en grad per 1000 år, under miljoner av år. Figurernas utveckling har tagit 800 miljoner år. Pga att figurerna kan ses kan man tillverka unikt ädelstensmaterial utav denna meteorit.

klicka; Widmannstätten figurer

I denna bild syns Widemannstätten figurerna.

Namnet enligt fyndplatsen.
Meteoriter får oftast namnet enligt det geologiska ställe där de har hittats. Deras förekomst är från asteroidbältet mellan Mars och Jupiter, varifrån de har sedan hamnat i jordens dragningskraft, och fallit ner på marken. Gibeon-meteoriten är ej endast en meteorit, utan det är fråga om ett "regn" av meteoriter som har splittrats över ett område ca 100 x 350 km. Största delen av meteoriterna har funnits ovanför jordytan. Områdets fynd har redan plockats igen, men med hjälp av metalldetektorer så har man hittat mera material, som inte hittats vid tidigare sök.

Ytans märken och magnetism.
När meteoriten störtar i atmosfären så ökar friktionen, och då så överstiger meteoroidens yta sin smältningspunkt. När objektet börjar landa, saktar den ner farten och temperaturen på ytan sjunker. Meteoriternas form är oftast mycket oregulär. Då meteoriten träffar atmosfären kan det också bildas sk regmaglypter. De är smältningsgropar som påminner om fingeravtryck i lera. Järn-meteoriterna är oftast mycket magnetiska, vilket betyder att de griper lätt fast i en magnet.

Meteorit utställning iWindhoek.

råstycken fastsatta för utställning i Windhoek

Bilden är från huvudstaden Windhoek i Namibien, var man kan se en utomhus utställning av jättestora meteoriter. Dessa stycken står upp från sina fastsatta metallben. Alla Gibeon meteoriter är viktiga för Namibien, pga att de hör till deras kulturhistoriska skatt, och pga det så är handeln nuförtiden restrikterat.

 

 

 

 

 

Link:  Planet Quest 3D Guide to the Galaxy